Wilko Knol ‘Samen aan de slag met de administratie van uw eigen financiën’

In beeld: Wilko Knol
Wilko Knol is oprichter van het gelijknamige bedrijf ‘’Wilko Knol financieel Welbevinden’’.
Kies je voor deze organisatie, dan kies je ook echt voor Wilko. Dat is ook de reden dat hij onder zijn
eigen naam opereert. Waar hij ook is en welke dienst hij ook verleent; Wilko is altijd zichzelf!

Vanaf kinds af aan hebben cijfers Wilko altijd al geboeid. Na jaren werkervaring te hebben
opgedaan in de financiële administratie was het voor hem tijd om te gaan doen waar hij echt blij
van werd, zijn financiële kennis en ervaring inzetten om mensen te helpen en te coachen. Wilko heeft de opleiding tot gecertificeerd budgetcoach, budgetbeheerder en schuldhulpverlener gevolgd en deze met goed gevolg afgerond.
Na het behalen van de benodigde examens is Wilko schuldhulpverlener KIWA (NEN 8048
I) gecertificeerd. Daarna heeft hij zich verder ontwikkeld in het begeleiden van nabestaanden en heeft onder andere de opleiding tot Nabestaandenbegeleider gevolgd en afgerond.

Financiële administratie is niet voor iedereen even makkelijk en overzichtelijk. Zeker voor mensen
op leeftijd is het lastig om mee te gaan in de digitale verandering en is er op de oude dag best veel
dat er administratief geregeld moet worden. Zeker als er weinig mensen in de directe omgeving
zijn die hulp kunnen bieden, biedt Wilko uitkomst. Maar ook voor jongere mensen die in het
doolhof van administratieve processen niet meer goed weten hoe ze zaken moeten regelen, staat
Wilko er. Rust, overzicht en grip op je financiën draagt bij aan het welbevinden. Is alles goed
geregeld dan ervaar je rust. Wilko ziet het als zijn taak om te streven naar (financieel)
welbevinden.

Wilko is financieel coach. Hij vindt het belangrijk om door middel van financieel overzicht mensen
rust te laten ervaren op het administratieve leefgebied. Waar kun je dan precies bij Wilko voor
aankloppen? Wilko is financieel coach bij algemene financieel administratieve werkzaamheden als
het doen van belastingaangifte, vooral hij hulp voor; schuldhulpverlening, senioren
administratie, nabestaandenzorg en het opstellen van een memorandum.

Wilko gaat in zijn dienstverlening verder dan het alleen het kortweg beantwoorden van het
financiële vraagstuk. Wilko ontzorgt op het financiële vraagstuk, maar zorgt ook dat hij zijn klanten
leert kennen en dat hij de hulpbehoefte leert begrijpen. Vaak komt er meer bij kijken dan de
eerste vraag die hem gesteld is. Wilko komt bij u thuis en kijkt samen met u in rust en vertrouwen
wat hij voor u kan betekenen. Veel van Wilko zijn huidige klanten zijn via positieve mond-op-mond
reclame van bestaande klanten bij hem terecht gekomen. Dit ervaart hij dan ook als groot
compliment. Waarom zijn mensen dan zo enthousiast over Wilko? Hij doet wat hij belooft, creëert
financiële rust en hij biedt meer hulp dan hem in eerste instantie gevraagd wordt.

Kunnen wij hier dan voorbeelden van noemen? Wilko vertelt graag honderduit over hoe zijn
klanten zijn verrast. We vertellen u graag over een aantal situaties waarin Wilko echt het verschil
heeft gemaakt voor zijn klant: Na het verzorgen van de financiële administratie voor een ouder
echtpaar dat door gezondheidsredenen niet samen kan wonen (meneer zit noodgedwongen in een
verpleegtehuis en mevrouw heeft geen indicatie en woont thuis) heeft Wilko zich ingezet om het stel
weer dichter bij elkaar te laten wonen. Naast financieel advies heeft Wilko ook in samenspraak
met het echtpaar urgentie via de huisarts weten te regelen, de verhuizing gecoördineerd en zelfs
een vloer en schilder geregeld. Daarnaast heeft hij bij andere klant geholpen met de verkoop van
vastgoed, waarbij hij verder gaat dan het papierwerk, maar ook voor de emotionele afwikkeling
met zijn klant mee is gegaan naar het vastgoed op locatie. Een ander waardevol moment is het
herenigen van een familie in de laatste levensfase van een cliënt, waarbij hij de kinderen zo ver

heeft gekregen na jaren geen contact toch steun te bieden in deze laatste fase. Ook heeft hij bij
klanten geholpen met het vergroten van het levensgemak door de aanschaf van een klein autootje
of kleine dingen als het gemak van een bedlegerige cliënt te vergroten door een draadloze
koptelefoon aan te schaffen in plaats van eentje met draad, die vervelend is om vanuit bed te
gebruiken. In al deze situaties heeft Wilko samen met de cliënt voor financiële rust, en welbevinden gezorgd.

Kies je voor Wilko dan kies je voor financieel welbevinden en eigenlijk nog een beetje meer.
Voor een volledig overzicht van de dienstverlening van Wilko Knol Financieel Welbevinden
verwijzen wij u graag naar zijn website: https://www.wilkoknol.nl/.

Socialmedia:

Contact

Tipkampen 27
9481 ET Vries
Tel: 085-0645681
info@zorgenik.com

  WhatsApp