MDF Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland

MDF helpt u bij het omgaan met en het oplossen van problemen in uw dagelijks leven. Met uzelf of in relatie met anderen. Met geld, schulden en regels of instanties. met opvoeden en opgroeien van kinderen en pubers.

www.mdflevoland.nl

Socialmedia:

Contact

Tipkampen 27
9481 ET Vries
Tel: 085-0645681
info@zorgenik.com

  WhatsApp