Context Flevoland

Praktijk voor gezins-gerichte ondersteuning en therapie. Context geeft gezins-gerichte ondersteuning en therapie bij gedragsproblematiek of hechtingsproblematiek bij kinderen tussen 0-14 jaar. Er wordt gekeken  vanuit de ‘context’  oftewel: de totale omgeving van het kind. Dit betekent dat ouders deel uitmaken van het behandelproces, actief betrokken worden bij en in therapie-sessies en daar buiten. Hierbij is afstemming, elkaar leren begrijpen en elkaar leren zien, het proces waar aan gewerkt wordt om weer positief naar de toekomst en elkaar te kijken. Context zet in op verbinding tussen ouder en kind.

Aanbod

  • Theraplay® Therapie – psychotherapie, gericht op de ouder-kind relatie
  • Gezinscoaching
  • Opvoedingsondersteuning
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie

Geschikt voor kinderen met een diagnose, zoals ODD, ADHD, ADD, Autisme Spectrum Stoornis of MCDD, maar ook voor kinderen zonder een diagnose.
Specialisatie Hechtingsproblematiek, geschikt voor pleeg- en adoptiegezinnen.
Kleinschalige organisatie met persoonlijke aandacht en betrokkenheid, gericht op de specifieke behoefte van ouder(s) en kind.

Zorgverlener
Jolanda Opstal, gecertificeerd Theraplay® Therapeut en Gezinscoach.

Telefonische bereikbaarheid
Maandag, dinsdag en donderdag.

06 – 374 479 77

https://www.contextflevoland.nl/

Socialmedia:

Contact

Tipkampen 27
9481 ET Vries
Tel: 085-0645681
info@zorgenik.com

  WhatsApp